Volkshuisvestingsbeleid en Woningmarkt


Duurdere koopwoning en wooncarriere

Pub. date
January 2004
Author
Boumeester, H.J.F.M.
Volume
35
Price
US$86 / €59
ISBN print
978-90-407-2516-6
Subject
Housing

Iedereen heeft gevoelsmatig of beroepsmatig wel een idee over de factoren die van invloed kunnen zij…


read more...

Ontwikkeling van de woonuitgaven in zes West-Europese landen

Pub. date
January 2002
Editors
Van Der Heijden, H., Haffner, M.E.A., Reitsma, A.A.
Volume
34
Price
US$39 / €33
ISBN print
978-90-407-2364-3
Subject
Housing


read more...

De zorg voor het wonen

Pub. date
January 2002
Editors
Hoekstra, J.S.C.M., Reitsma, A.A.
Volume
33
Price
US$26 / €22
ISBN print
978-90-407-2316-2
Subject
Housing


read more...

Matchen, sturen, communiceren

Pub. date
January 2001
Author
Kullberg, J.
Volume
32
Price
US$14 / €12
ISBN print
978-90-407-2170-0
Subject
Housing


read more...

Woonuitgaven en woonkosten van huishoudens

Pub. date
January 2001
Editors
Elsinga, M.G., Conijn, J.B.S.
Volume
31
Price
US$9 / €7
ISBN print
978-90-407-2166-3
Subject
Housing


read more...