OTBouwstenen


Samenwerken aan Wonen

Pub. date
January 2004
Authors
Kruythoff, H.M, Van der Pennen, T.
Volume
89
Price
US$30 / €21
ISBN print
978-90-407-2511-1
Subject
Housing

De Raamovereenkomst Participatie regelt het overleg op corporatie-, op wijk- en op complexniveau. Op…


read more...

Bewonersonderzoek Complex 507 in Lombok

Pub. date
January 2003
Authors
Van Daalen, G., Kleinhans, R., Reinders, L.G.A.J.
Volume
88
Price
US$28 / €19
ISBN print
978-90-407-2424-4
Subject
Housing


read more...

Strategisch Voorraadbeleid Delftwonen

Pub. date
January 2003
Authors
Gruis, V., Van Sprundel, M.
Volume
87
Price
US$29 / €20
ISBN print
978-90-407-2411-4
Subject
Housing


read more...

Inhoud en Werking van het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen

Pub. date
January 2003
Author
Boon, C.
Volume
86
Price
US$28 / €19
ISBN print
978-90-407-2415-2
Subject
Geosciences, Legislation & Contracts, Sustainable Housing


read more...

Wijkvisie Middengebied Vlissingen

Pub. date
January 2003
Authors
Haars, A., Wassenberg, F.
Volume
85
Price
US$22 / €15
ISBN print
978-90-407-2397-1
Subject
Housing


read more...

Housing vouchers, de toekomst van de huursubsidie?

Pub. date
January 2003
Author
Van Der Bos, A.
Volume
84
Price
US$26 / €22
ISBN print
978-90-407-2384-1
Subject
Housing


read more...

Onderzoek Woningbouwprogramma De Volgerlanden

Pub. date
January 2003
Authors
Elsinga, M.G., Goetgeluk, R.
Volume
83
Price
US$22 / €15
ISBN print
978-90-407-2398-8
Subject
Housing


read more...

Wij en zij

Pub. date
January 2002
Editors
Van Der Horst, H., Kleinhans, R., Ouwehand, A.L.
Volume
82
Price
US$18 / €15
ISBN print
978-90-407-2328-5
Subject
Housing


read more...

Herregulering en stroomlijning van de bouwvergunningsprocedures

Pub. date
January 2002
Editors
Meijer, F., Visscher, H.J.
Volume
81
Price
US$8 / €7
ISBN print
978-90-407-2345-2
Subject
Legislation & Contracts


read more...

Duurzame woningbouw in perspectief

Pub. date
January 2001
Editor
Blaauw, K.
Volume
80
Price
US$22 / €18
ISBN print
978-90-407-2245-5
Subject
Housing, Sustainable Housing


read more...

Bewonersonderzoek Finale Plan van Aanpak Bijlmermeer

Pub. date
January 2001
Editors
Helleman, G., Wassenaar, F.
Volume
79
Price
US$22 / €18
ISBN print
978-90-407-2232-5
Subject
Housing


read more...

Evaluatie woonruimteverdeling Drechtsteden

Pub. date
January 2001
Author
Van Daalen, G.
Volume
79
Price
US$18 / €15
ISBN print
978-90-407-2233-2
Subject
Housing


read more...

Woningmarktonderzoek Veenendaal

Pub. date
January 2001
Editors
Kersloot, J.M., Dol, C.P., Hoekstra, J.S.C.M.
Volume
77
Price
US$18 / €15
ISBN print
978-90-407-2207-3
Subject
Housing


read more...

Marktverkenning Spijkenisse-Noord

Pub. date
January 2001
Editors
Gunsing, M.C., Heeger, H.
Volume
76
Price
US$11 / €9
ISBN print
978-90-407-2208-0
Subject
Housing

Deze marktverkenning geeft antwoord op de toekomstige vraag naar woningen in de wijken Hoogwerf en S…


read more...

Van Stadsvernieuwingsbuurt tot Herstructureringsbuurt?

Pub. date
January 2001
Editors
Helleman, G., Wassenberg, F.
Volume
75
Price
US$12 / €9
ISBN print
978-90-407-2176-2
Subject
Housing

In de Leidse binnenstadsbuurt Oranjegracht/Waardgracht vond in 1976/1977 een ingrijpende stadsvernie…


read more...

Woonwensenonderzoek Pernis

Pub. date
January 2001
Author
Kersloot, J.M.
Volume
74
Price
US$13 / €11
ISBN print
978-90-407-2175-5
Subject
Housing


read more...

Spiegelbeeldig bouwen en beheren in beeld

Pub. date
January 2001
Editors
Gunsing, M.C., Helleman, G., Ouwehand, A.L.
Volume
73
Price
US$13 / €11
ISBN print
978-90-407-2181-6
Subject
Housing


read more...

Bouwveiligheid en bouwhinder bij meervoudig stedelijk ruimtegebruik

Pub. date
January 2001
Editors
Meijer, F., Visscher, H.J.
Volume
72
Price
US$23 / €19
ISBN print
978-90-407-2131-1
Subject
Legislation & Contracts


read more...

Sturen of Gestuurd Worden

Pub. date
January 2000
Editors
Verhage, R., Ouwehand, A.L.
Volume
71
Price
US$14 / €12
ISBN print
978-90-407-2130-4
Subject
Housing


read more...

Deelnota Wonen Binnenstad Nieuwegein

Pub. date
January 2000
Editors
Dol, C.P., Ouwehand, A.L., De Vreeze, N.
Volume
70
Price
US$10 / €9
ISBN print
978-90-407-2116-8
Subject
Housing


read more...

Ordening en Sturing in de Haagse Volkshuisvesting

Pub. date
January 2000
Editors
Ouwehand, A.L., Van Daalen, G.
Volume
69
Price
US$15 / €13
ISBN print
978-90-407-2104-5
Subject
Housing


read more...

Prijsontwikkeling van Bestaande en Nieuwe Koopwoningen

Pub. date
January 2000
Editors
Boelhouwer, P.J., De Vries, P.
Volume
68
Price
US$15 / €13
ISBN print
978-90-407-2098-7
Subject
Housing


read more...

Voorkeuren voor Koopwoningen en Woon-Werkpanden in Amsterdam

Pub. date
January 2000
Author
De Vries, P.
Volume
67
Price
US$13 / €11
ISBN print
978-90-407-2087-1
Subject
Housing


read more...

Ramingen Gewogen

Pub. date
January 2000
Editors
Louw, E., Hiethaar, J.F.H.
Volume
66
Price
US$13 / €11
ISBN print
978-90-407-2070-3
Subject
Townplanning & Architecture


read more...

Naar een actief grondbeleid voor de ontwikkeling van grote bedrijventerreinen in Limburg

Pub. date
January 2000
Editors
Louw, E., Priemus, H.
Volume
65
Price
US$10 / €9
ISBN print
978-90-407-2069-7
Subject
Urban Policy & Urban Studies


read more...

Pilot-Monitor Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik

Pub. date
January 2000
Editors
Hoppenbrouwer, E.C., Louw, E., Maat, K.
Volume
63
Price
US$13 / €11
ISBN print
978-90-407-2061-1
Subject
Townplanning & Architecture


read more...

Volkshuisvestingsplan Gemeente Meijel

Pub. date
January 2000
Author
Boelhouwer, P.J.
Volume
62
Price
US$10 / €9
ISBN print
978-90-407-2088-8
Subject
Housing


read more...

Voorbereiding Vokshuisvestingsbeleid Wassenaar 2000-2005

Pub. date
January 2000
Editors
Kullberg, J., Raat, R., Ouwehand, A.L.
Volume
61
Price
US$13 / €11
ISBN print
978-90-407-2053-6
Subject
Housing


read more...

Samenwerking in de volkshuisvesting

Pub. date
January 2000
Editors
Van Daalen, G., Ouwehand, A.L.
Volume
60
Price
US$10 / €9
ISBN print
978-90-407-2033-8
Subject
Housing


read more...

Een verkenning van de toepassingsmogelijkheden van woonvouchers in Nederland

Pub. date
January 2000
Editors
Conijn, J.B.S., Elsinga, M.G.
Volume
58
Price
US$10 / €9
ISBN print
978-90-407-2018-5
Subject
Housing


read more...

Woningbehoefteonderzoek Gemeente Meijel

Pub. date
January 2000
Editor
Boelhouwer, P.J.
Volume
57
Price
US$14 / €12
ISBN print
978-90-407-2016-1
Subject
Housing


read more...

Volkshuisvestingsperspectief Gemeente Woerden

Pub. date
January 2000
Editors
Van Veghel, M., Wassenberg, F.
Volume
56
Price
US$12 / €10
ISBN print
978-90-407-2004-8
Subject
Housing


read more...

Verkoop van corporatiewoningen: ja/nee/MGE

Pub. date
January 2000
Editors
Priemus, H., Philipsen, E.
Volume
18
Price
US$10 / €9
ISBN print
978-90-407-2059-8
Subject
Housing


read more...