Van Wijken Weten

Beleid en Praktijk in de Stedelijke Vernieuwing

Share
Imprint
Delft University Press
Editors
Ouwehand, A.L., Van Kempen, R., Kleinhans, R., Visscher, H.
Pub. date
April 2008
Pages
224
Binding
hardcover
ISBN print
978-90-5199-520-6
Subject
Housing
€34 / US$48 Excl. VAT
Order Van Wijken Weten ISBN @ €34.00

Dit boek bundelt de inzichten die in de afgelopen jaren binnen het onderzoeksprogramma Corpovenista (‘Corporaties Vernieuwen de Stad’) zijn verworven over veel verschillende thema’s binnen de stedelijke vernieuwing en maakt deze inzichtelijk. De onderwerpen variëren van sociale cohesie, de invloed van functiemenging op de veiligheid in de buurt, reputatie van de buurt, woonkeuze in concentratiewijken tot energiebesparing, voorraadbeleid en besluitvorming. Alle hoofdstukken worden afgesloten met heldere aanbevelingen en tips voor verder lezen voor de werkers in de wijk.