Renovatie van Kantoorgebouwen

Literatuurverkenning en enquete onderzoek opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten

Share
Imprint
Delft University Press
Author
Vijverberg, G.
Pub. date
January 2001
Pages
100
Binding
softcover
Volume
5 of Kantorenmarkt
ISBN print
978-90-407-2204-2
Subject
Architecture & Design
€13 / US$16 Excl. VAT
Order Renovatie van Kantoorgebouwen ISBN @ €13.00

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd naar renovatie en verbouw van kantoorgebouwen. Betrouwbare gegevens over de omvang van renovatie en verbouw blijken niet voorhanden. Daarom is in dit onderzoek, aan de hand van het dagblad Cobouw, een projectanalyse gemaakt over een periode van één jaar. Ook is weinig bekend over de aspecten die een rol spelen bij het renovatie/verbouw initiatief en het belang dat de direct betrokken partijen aan die aspecten toekennen. Door middel van een enquete onder bijna 60 opdrachtgevers, projectontwikkelaars en architecten is getracht om hierin meer inzicht te verkrijgen. Centraal in het onderzoek staan de aanleidingen om over te gaan tot renovatie en de aandachtspunten en belemmeringen die de genoemde partijen tegenkomen. Daarbij beperken wij ons in dit onderzoek tot de aanleidingen en belemmeringen die ook daadwerkelijk door een renovatie en verbouwingreep zijn te beinvloeden