Duurzaamheid van de Stadsvernieuwing

Een onderzoek naar de woonsituatie in het Oude Noorden te Rotterdam tijdens en na de stadsvernieuwing

Share
Imprint
Delft University Press
Author
Stouten, P.
Pub. date
January 2004
Pages
494
Binding
softcover
Volume
9 of Transformations
ISBN print
978-90-407-2529-6
Subject
Housing
€66 / US$79 Excl. VAT
Order Duurzaamheid van de Stadsvernieuwing ISBN @ €66.00

De Rotterdamse stadsvernieuwing uit de periode 1975-1993 vervulde jarenlang op nationaal en internationaal niveau een voorbeeldfunctie. Door omvangrijke investeringen op financieel en sociaal gebied is een groot deel van de oude wijken verbeterd. De dynamiek als gevolg van economische en sociale veranderingen stellen opnieuw de vraag of de gerealiseerde kwaliteit nog steeds aam de huidige en nieuwe eisen voldoet. Duurzaamheid in dit verband duidt op het duurzaam gebruik van woning, woonomgeving en veranderingen van voorwaarden met betrekking tot stedelijke beheer en planvorming.
In de wijk het Oude Noorden is deze duurzaamheid getoetst door de veranderingen van de wijk en de stad te analyseren. Bovendien is van een tiental projecten, gerealiseerd tijdens de stadsvernieuwing, het huidige gebruik geëvalueerd.