De Marine en Marinebouw Cluster

Welvaartscreatie en Innovatief Vermogen

Share
Imprint
Delft University Press
Authors
Webers, H., Pernot, E., Peeters, C.
Pub. date
February 2011
Pages
132
Binding
softcover
Volume
35 of Dutch Maritime Network Series
ISBN print
978-90-5199-526-8
Subject
Marine Technology
€34 / US$83 Excl. VAT
Order De Marine en Marinebouw Cluster ISBN @ €34.00

Het innovatief vermogen van de marine en de marinebouwcluster vormt een van de hoekstenen van de groeikracht en het innovatief vermogen van de Nederlandse maritieme cluster. Cruciaal blijkt het vermogen van de marine om te anticiperen op veranderingen en de vertaling daarvan naar nieuwe concepten en ontwerpen. Onder meer het materieelbeleid en de export van schepen heeft in het laatste decennium bijgedragen aan de toegevoegde waarde van de marine. In dit boek zijn de resultaten opgenomen van een studie naar de marine en de marinebouwcluster in Nederland. De studie werd door de Policy Research Corporation uitgevoerd in opdracht van de Stichting Nederland Maritiem Land en bouwt voort op de eerdere onderzoeken ‘De Koninklijke Marine: Economische betekenis en structuur’ en ‘De Koninklijke Marine als leader firm’ uit de serie Nederland Maritiem Land. Nederland Maritiem Land is van mening dat deze studie een bijdrage kan leveren tot het op juiste waarde schatten van de Nederlandse marinebouwcluster en de rol van de marine daarin.