De Informatiearchipel

Dynamiek Tussen Overheidsorganisaties en Geo-informatievoorziening

Share
Imprint
Delft University Press
Author
Jellema, M.
Pub. date
November 2013
Pages
256
Binding
softcover
ISBN print
978-90-5199-532-9
ISBN online
978-90-5199-533-6
Subject
Geographic Information Science, Public Administration
€60 / US$87 / £51 Excl. VAT
Order De Informatiearchipel ISBN @ €60.00
Order Ebook

Geo-informatie is informatie met een ruimtelijke component: waar bevindt zich wat? Overheidsorganisaties gebruiken dagelijks geo-informatie in allerlei toepassingen en werkprocessen. Vanwege de grote maatschappelijke en economische betekenis is de geo-informatievoorziening een belangrijke taak van de Nederlandse overheid.


Het delen van geo-informatie ligt erg voor de hand: overheidsorganisaties zijn nauw verweven en veel geo-bestanden zijn generiek toepasbaar. Toch verloopt de samenwerking via de nationale geo-informatie infrastructuur niet altijd vlekkeloos.


De informatiearchipel presenteert een Strategisch Positiemodel Geo-ICT-functie waarmee het mogelijk wordt om grip te krijgen op de dynamiek tussen de ontwikkeling van overheidsorganisaties, hun geo-informatievoorziening en de nationale geo-informatie infrastructuur. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten om die infrastructuur beter af te stemmen op de betrokken overheidsorganisaties en de bijbehorende Geo-ICT-functie.


Het sleutelwoord in een succesvolle afstemming is ’verbinding’: als de ontwikkeling van betrokken overheidsorganisaties en de daarbij behorende Geo-ICT-functie optimaal verbonden zijn, is de kans op maatschappelijk rendement het grootst.