Componentontwerpen en Productontwikkelen

Share
Imprint
Delft University Press
Author
Eekhout, M.
Pub. date
March 2016
Pages
288
Binding
softcover
ISBN print
978-90-5199-538-1
ISBN online
978-90-5199-539-8
Subject
Architecture & Design, Engineering
€45 / US$52 / £38 Excl. VAT
Order Componentontwerpen en Productontwikkelen ISBN @ €45.00
Open Access Ebook

Vanuit de ‘design & build’ ervaringen in zijn eigen bedrijf in Delft heeft Mick Eekhout een geactualiseerde versie geschreven van het boek over de methodologie die hij gebruikt als ontwerper van draagconstructies en bouwconstructies in gevels en daken. Hij heeft de methodologie ook jarenlang aan studenten onderwezen om standaard bouwproducten te ontwikkelen, evenals systeemproducten en speciale producten ofwel (bouw)componenten.

Het eerste deel van het boek behandelt methodisch werken, het tweede deel behandelt voor de drie genoemde hoofdtypen (standaard-, systeem- en speciaalproducten) de beste methodologie om tot een succesvol resultaat te komen.

Het boek wordt gebruikt om studenten een volledig overzicht over de praktische methodologie van het componentontwerpen en productontwikkelen te geven. Het boek is nuttig voor architecten die speciale componenten in hun gebouwen willen ontwikkelen. Bouwproductontwerpers zullen in het boek meer overwegingen vinden dan ze in hun eigen praktijk tegenkomen. Het doel van dit boek is de innovatieve industriële productontwikkeling van de bouw in de praktijk te bevorderen.