Bouwstenen uit de Recente Geschiedenis van de Stedelijke Ontwikkeling

Een Schetsboek

Share
Imprint
Delft University Press
Editor
Van der Pennen, T.
Pub. date
March 2016
Pages
306
Binding
softcover
ISBN print
978-90-5199-544-2
ISBN online
978-90-5199-545-9
Subject
Housing, Townplanning & Architecture
€45 / US$52 / £43 Excl. VAT
Order Bouwstenen uit de Recente Geschiedenis van de Stedelijke Ontwikkeling ISBN @ €45.00
Order Ebook

Deze publicatie is een bundeling van essays, foto’s en persoonlijke verhalen over de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling. Markante momenten passeren de revue; vanaf de vroeg-naoorlogse wederopbouw met zijn grote stadsuitbreidingen, via de stadsvernieuwing in de jaren zeventig, het verval in de stedelijke uitleggebieden in de jaren tachtig, de groei van de Vinex-wijken in de periode 1995-2005, tot en met de huidige periode waarin de aandacht weer sterk gericht is op wijken met hardnekkige achterstanden.


Als een rode draad door de verhalen loopt de inbreng van bewoners en professionals bij de stedelijke ontwikkeling. Dit boek is dan ook behalve een bruikbaar overzicht voor professionals een lezenswaardig overzicht voor diegenen die de stad voortdurend levend houden, zoals leden van bewonersorganisaties, ‘best persons’, krakers, klussers, zelfbouwers en stedelijke creatievelingen.