Bodemdaling langs de Nederlandse kust

Case Hondsbossche en Pettemer zeewering

Share
Imprint
Delft University Press
Editors
Barends, F.B.J., Dillingh, D., Hanssen, R., Van Onselen, K.
Pub. date
October 2008
Pages
280
Binding
hardcover
ISBN print
978-90-5199-521-3
Subject
Geosciences
€55 / US$83 Excl. VAT
Order Bodemdaling langs de Nederlandse kust ISBN @ €55.00
Order Ebook

Prof.dr.ir. Barends ontvangt Speurwerkprijs

Bodemdaling langs de Nederlandse kust geeft laatste stand van zaken weer wat betreft de lokale bovenmatige bodembeweging. De bijdragen van de auteurs in het kader van de quick scan in 2005 zijn over het algemeen beknopter dan die van latere analyses die in dit boek zijn gepubliceerd. Dit werk eindigt met conclusies en aanbevelingen, zoals die tijdens de workshop in 2005 zijn besproken en gerapporteerd aan de autoriteiten. De belangrijkste bevindingen zijn dat langs de kust lokaal bodemdaling voorkomt van enkele decimeters per eeuw; voor zachte kusten heeft dat geen invloed op de veiligheid, aangezien door zandsuppleties de effecten tijdig kunnen worden opgevangen; voor kunstwerken heeft dergelijke bodemdaling invloed op de duurzaamheid; lokale geologie en/of veranderingen van de kust kunnen een verhoogd risico geven op zettingvloeiing gevolgd door dijkval; het is van belang om metingen te blijven uitvoeren (waterpassing, InSAR), zodat foutmarges door extrapolatie in de tijd lager worden, en lokaal afwijkend gedrag tijdig kan worden gedetecteerd; voor het probleem van bodembeweging is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk; het aspect bodemdaling is van toenemend nationaal belang; het ontbreekt in Nederland aan een instantie die verantwoordelijk is voor de kennis van en/of de aanpak van de problematiek van bodembeweging in brede zin.