Aëronautiek

Grondslagen en techniek van het vliegen

Share
Imprint
Delft University Press
Editors
Torenbeek, E., Wittenberg, H.
Pub. date
January 2003
Pages
436
Binding
softcover
ISBN print
978-90-407-2340-7
Subject
Transportation Sciences
€28 / US$40 Excl. VAT
Order Aëronautiek ISBN @ €28.00

Na een historisch overzicht van de luchtvaartonwikkeling en een bespreking van enkele elementaire vliegtechnische begrippen behandelt dit boek deelgebieden die nauw samenhangen met de beweging van het vliegtuig door de lucht. Deze worden besproken in vijf hoofdstukken, met als onderwerpen: lagesnelheidsstromingen, eigenschappen van vleugels, vliegtuigmotoren en -voortstuwing, prestatieleer, en stabiliteit en besturing van vliegtuigen. De laatste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de helikopter en aan het vliegen bij hoge snelheden.

Het boek is primair bedoeld als leerboek voor lagerejaarsstudenten op hogescholen en universiteiten. Daarnaast is het ook gericht op lezers die een meer dan oppervlakkige belangstelling hebben voor de luchtvaart, bijvoorbeeld omdat ze daarin professioneel werkzaam zijn. Vooral omdat de verschillende disciplines van de luchtvaarttechniek in hun onderlinge samenhang worden besproken is het boek ook geschikt als overzicht voor hogerejaarsstudenten, onderzoekers en docenten.De tekst wordt geïllustreerd door veel verklarende figuren, diagrammen en foto's. De auteurs hebben bij de samenstelling gebruik gemaakt van hun veeljarige ervaring als hoogleraar bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft.